تغیر زمان برگزاری دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان

تاریخ ارسال: 1396-09-01

قابل توجه شرکت کنندگان در دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان 

طی جلسه مورخ 22 آبان ماه 96، که با حضور رئیس کنگره ، دبیر علمی و تنی چند از اعضای هیئت داوران برگزار گردید، تاریخ برگزاری کنگره به اسفند ماه 96 موکول گردید.