فرازی از اولین کنگره نماز و سلامت روان در سال 95

تاریخ ارسال: 1396-06-19

اولین کنگره ملی نماز و سلامت روان در سال گذشته با حضور پژوهشگران برتر این حوزه در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید . 

برای آشنایی با رویکرد ، محورها و اهداف کنگره از شما دعوت میکنیم از فیلمی که به همین منظور تهیه شده است دیدن فرمایید.

برای دریافت فیلم کلیلک کنید.